Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä:

Nimi: Smart Time Oy
Osoite: Bertel Jungin aukio 5, 02600 Espoo
Sähköpostiosoite: info@smarttime.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Nimi: Jukka Tomminen
Sähköpostiosoite: jukka.tomminen@smarttime.fi
Puhelinnumero: +358 40 552 7034

Rekisterit:

 • Asiakasrekisteri
 • Toimittajarekisteri
 • Rekrytointirekisteri
 • Evästerekisteri
 • Potentiaalisten asiakkaiden rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperusteet:

Asiakasrekisteri

Käsittelyn tarkoitus

 • Asiakasprojekteihin liittyvät dokumentit. Sisältävät mitä on sovittu ja miten ratkaisut on toteutettu. Asiakassuhteen hoitoon sekä sopimiseen liittyvät dokumentit kuten tarjoukset, tilaukset, sopimukset.
 • Asiakassuhteen ylläpito
 • Asiakkaiden laskuttaminen
 • Asiakaspalvelu
 • Omien palveluiden kehittäminen
 • Tilastointi ja analytiikka

Oikeusperusteet

 • Sopimus
 • Oikeutettu etu

Toimittajarekisteri

Käsittelyn tarkoitus

 • Alihankintaprojekteihin liittyvät dokumentit. Sisältävät mitä on sovittu ja miten ratkaisut on toteutettu.
 • Yhteydenpito ja yhteistyö toimittajien kanssa

Oikeusperuste

 • Sopimus

Rekrytointirekisteri

Käsittelyn tarkoitus

 • Henkilöiden rekrytointiin liittyvien henkilöiden tiedot.

Oikeusperuste

 • Suostumus

Evästerekisteri

Käsittelyn tarkoitus

 • Nettisivuilla käyneiden henkilöiden evästetiedot
 • Kävijätilastojen analysointi ja tallentaminen
 • Verkkosivujen kehittäminen

Oikeusperuste

 • Suostumus

Potentiaalisten asiakkaiden rekisteri

Käsittelyn tarkoitus

 • Sopimiseen liittyvät dokumentit kuten tarjoukset ja tilaukset
 • Potentiaalisen asiakassuhteen ylläpito

Oikeusperuste

 • Oikeutettu etu

Rekisterien tietosisällöt:

Asiakasrekisteri

 • Nimi
 • Puhelin
 • Sähköposti
 • Titteli ja asema yrityksessä

Toimittajarekisteri

 • Nimi
 • Puhelin
 • Sähköposti
 • Titteli ja asema yrityksessä

Rekrytointirekisteri

 • Nimi
 • Puhelin
 • Sähköposti
 • Osoite
 • Työhistoria
 • Koulutushistoria

Evästerekisteri

 • Tieto siitä, miten ja milloin verkkosivustoamme käytetään
 • Millä päätelaitteella verkkosivua käytetään
 • Mistä verkko-osoitteesta verkkosivuston käyttäjät ovat saapuneet sivustolle
 • Millä yksittäisellä sivulla käyttäjät ovat vierailleet

Potentiaalisten asiakkaiden rekisteri

 • Nimi
 • Puhelin
 • Sähköposti
 • Titteli ja asema yrityksessä

Säännön-mukaiset tietolähteet:

Henkilötietoja kerätään seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään (kuten sivuston yhteydenottolomakkeiden kautta)
 • Sopimuksenteon yhteydessä rekisteröidystä kerättävät tiedot
 • Asiakastapaamisista saadut tiedot
 • Rekisteröidyn palvelun käytöstä
 • Rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä
 • Muut mahdolliset tilanteet, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan rekisterinpitäjälle
 • Julkisista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta tai kaupparekisteristä
 • Evästeiden ja vastaavan teknologian avulla

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Asiakasrekisteri

 • Yksittäiset henkilöt sekä kunkin projektin asiakkaat
 • Ulkopuoliset palveluntarjoajat: Netvisor (Visma), Severa (Visma), Microsoft

Toimittajarekisteri

 • Yrityksen työntekijät sekä kunkin projektin yhteyshenkilöt sekä myös päämiehen edustajat.

Rekrytointirekisteri

 • Ulkopuoliset palveluntarjoajat: Tiitus, Duunitori, Microsoft

Evästerekisteri

Potentiaalisten asiakkaiden rekisteri

 • Ulkopuoliset palveluntarjoajat: Microsoft, Trello

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Ei siirretä

Rekisteritietojen suojauksen periaatteet:

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Henkilötietojen säilyttämisaika:

Asiakasrekisteri

Dokumentit liittyvät oleellisesti yrityksen liiketoimintaan. Niitä käytetään ratkaisujen jatkokehityksessä ja ylläpidossa. Dokumentit ovat yrityksen omaisuutta ja niitä säilytetään asiakkuuden päättymisen jälkeen 10 vuotta.

Toimittajarekisteri

Dokumentit liittyvät oleellisesti yrityksen liiketoimintaan. Niitä käytetään ratkaisujen jatkokehityksessä ja ylläpidossa. Dokumentit ovat yrityksen omaisuutta ja niitä säilytetään toistaiseksi.

Rekrytointirekisteri

Tiedot liittyvät oleellisesti yrityksen liiketoimintaan. Säilytetään rekrytointiprosessin ajan, maksimissaan vuoden.

Evästerekisteri

Dokumentit liittyvät oleellisesti yrityksen liiketoimintaan. Niitä käytetään ratkaisujen jatkokehityksessä ja ylläpidossa. Dokumentit ovat yrityksen omaisuutta.

Potentiaalisten asiakkaiden rekisteri

Tiedot liittyvät oleellisesti yrityksen liiketoimintaan. Säilytetään 10 vuotta tai kunnes tehdään asiakassopimus.

Tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tiedon korjaamiseen ja poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi):

Rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Rekisterinpitäjä voi myös oikaista, poistaa tai täydentää tietoja oma-aloitteisesti.

Copyright © 2024 Smart Time Oy
Yhteydenottolomake