Palvelut

Konsultointi

Konsultointi on oleellinen osa asiakastoimituksiamme. Oli kyseessä projektien määrittely, ohjelmiston käyttöönotto tai teknisemmät haasteet, konsultointipalvelut vastaavat projektin vaatimista työvaiheista.

Konsultointipalvelumme sisältö

 • Liiketoimintaprosessien määrittely
 • Toteutus ja käyttöönotto
 • Testaus
 • Dokumentointi
 • Ylläpito ja jatkokehitys

Toimitusprojektit sisältävät ohjelmistojen asennukseen, käyttöönottoon ja prosessien määrittelyyn liittyviä vaativiakin työvaiheita. Konsultointipalveluidemme avulla varmistat, että toteutusresurssit ovat asiantuntevia ja toimivat etujesi mukaisesti toimitusprojektin eri vaiheissa. Samalla saat ainutlaatuisen tilaisuuden käyttää ulkopuolista näkemystä yrityksesi toiminnanohjauksen prosessien määrittelyyn.


Integrointi

Järjestelmien välinen integrointi on tehokkainta toteuttaa pilvessä. Tutustu Smarttime Link ratkaisuumme, joka kattaa kaikki tarvittavat osa-alueet suunnittelusta ylläpitoon. Tietenkin palveluna!

Olemme toteuttaneet satoja integraatiota eri järjestelmien välillä. Kokemuksemme ansiosta pystymme mallintamaan ja automatisoimaan monimutkaisia järjestelmien muodostamia kokonaisuuksia. Tästä muodostuu koko digitalisaation ydin.

Integraatiopalvelumme kattavat

 • Liiketoimintaprosessien määrittely
 • Toteutus ja testaus
 • Dokumentointi
 • Asennus ja käyttöönotto
 • Ylläpito ja jatkokehitys

Ratkaisuissa voidaan hyödyntää Epicorin tuotteita tai tarjota kokonaisuus avaimet käteen toimitettuna, Smarttime Link palveluna. Ylläpito ja jatkokehitys takaavat työrauhan. Voitte keskittyä omaan liiketoimintaanne ja tiedätte, mistä löydätte nopeasti asiantuntemusta ja resursseja, liiketoimintatarpeiden muuttuessa.


Koulutus

Ohjelmiston tehokkaan käytön ja toiminnallisuuksien hyödyntämisen edellytyksenä on käyttäjän osaaminen ja taitojen ylläpito. Toteutamme asiakaskohtaisia koulutuksia toimittamiimme ratkaisuihin liittyen. Koulutukset voidaan toteuttaa asiakaskohtaisesti ryhmäkoulutuksena tai koulutus voi olla pienryhmä-, tai henkilökohtaista koulutusta tiettyyn erityisalueeseen liittyen.
Teemme koulutusyhteistyötä Epicor Software Finland Oy:n kanssa Epicorin ratkaisuihin liittyen.


Ohjelmointi

Silloin kuin valmiit ratkaisut eivät riitä tai kun on kyse jostain erityisestä tarpeesta, pystymme ratkaisemaan ongelman ohjelmoimalla. Monipuolisella teknisellä ja ohjelmistosuunnittelun osaamisella pystymme tarjoamaan tarvittavan ohjelmistoprojektin niin pieniin kuin suurin tarpeisiin.

Asiakaskohtaiset ohjelmistohankkeet rakentuvat seuraavista työvaiheista

 • Ratkaisun toiminnallisuuksien määrittely
 • Ratkaisun design ja käytettävien teknologioiden valinta
 • Projektisuunnitelman toteutus ja resurssien valinta
 • Käyttöönotto ja koulutussuunnitelma
 • Ratkaisun toteutus
 • Testaus
 • Asiakkaan koulutus
 • Tuotantoon vienti
 • Ratkaisun siirto ylläpitoon
 • Jatkokehitys

Pystymme hyödyntämään ratkaisuissa monipuolisesti eri ohjelmointikieliä, uusimpia teknologioita sekä vanhojen ja uusien teknologioiden yhdistelmiä tarvittaessa. Useinhan on niin, ettei toimivaa ratkaisua kannata poistaa ainakaan kokonaan.
Lisäksi ratkaisuissa voidaan hyödyntää soveltuvin osin valmiita komponentteja tai ratkaisuja sekä Smarttime Link integraatioalustaa.


Ylläpito

Ylläpitopalveluiden avulla varmistamme ohjelmiston toimivuuden ja tehokkuuden toimituksen jälkeen. Tämä on usein aliarvostettu palvelu, koska ongelmia ei osata nähdä etukäteen.

Mitä jos joku tekee virheen? Yhteydet eivät toimikaan? Järjestelmän tuottama tieto on puutteellinen?

Pahimmassa tapauksessa rekat odottavat pihalla lastausta ja toiminnanohjausjärjestelmä ei toimi. Silloin on jo myöhäistä aloittaa etsimään sopivaa asiantuntijaa, joka voisi auttaa. Ylläpitopalveluidemme avulla varmistat järjestelmän toimivuuden yllättävissäkin tilanteissa ja tiedät mistä saat apua nopeasti ja tehokkaasti.

Ylläpidon tarkoitus on pitää ohjelmisto toimintakuntoisena ja raportoida virheistä tuotannolle. Ylläpitoon kuuluu ohjelmien uusien versioiden päivitys vanhojen tilalle ja päivityksestä aiheutuvat muutostoimet. Ylläpito käsittää ne toimenpiteet, mitä asiakkaat tarvitsevat ollakseen tyytyväisiä ohjelmistotuotteeseen.

Ohjelmistot ja niiden ympäristöt myös vanhenevan ennen pitkää, ja tarpeet myös muuttuvat; lisäksi laadukkaastakin ohjelmistotuotteesta löytyy yleensä vähintäänkin pieniä ohjelmistovirheitä, joten käyttäjät odottavat uusia versioita täyttämään muuttuvat tarpeet ja esiintyneet ongelmat.

Ylläpitopalvelumme sisältävät palvelutason mukaan

 • Järjestelmäympäristön valvonta
 • Sovellusten ja rajapintojen valvonta
 • Tukipalvelut sovittuina aikoina
 • Tukipyyntöjärjestelmä ja sähköpostituki
 • Asiakaskohtaiset kehitys- ja testiympäristöt
 • Etäohjaus ja etätuki
Copyright © 2024 Smart Time Oy
Yhteydenottolomake